OM SWL VATTENSKÄRNING SAMARBETE

Polering tilldelas SKAPA-pris

Bild till nyheten Polering tilldelas SKAPA-pris. 2015-09-23 Anders Jönsson har nu blivit tilldelad SKAPA utvecklingspris i Blekinge 2015 för sin innovation – Vätskestrålepolering för komplexa geometrier. Anders ser en stor potential i denna bearbetningsmetod och är väldigt glad åt den uppmuntran som priset ger.
- Möjligheterna till affärsutveckling kring metoden är otroligt stor och det känns extra roligt att få arbeta vidare i tätt samarbete med vattenskärföretagen i Ronneby kring framtida utveckling, säger Anders.


Anders Jönsson arbetar som forsknings- och labbchef på Swedish Waterjet Lab (vattenskärlabbet). Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Glasforskningsinstitutet drevs tidigare ett projekt i vattenskärlabbet med syfte att polera kristallvaser med dekor som gjorde dem svåra att polera traditionellt. Glasindustrin har tidigare använt sig av en mycket miljöfarlig metod för att polera kristallvaserna och för att hitta ett hållbart alternativ för framtiden så initierades projektet ’Polering av glas med vattenskärteknik’. Tack vare den 40 år långa erfarenheten av vattenskärning i Ronneby kunde en ny teknik tas fram som visade sig ge goda poleringsresultat. Den höga kompetensen inom vattenskärning och vattenskärmaskinerna som tillverkas i Ronneby var förutsättningar för att den nya tekniken skulle kunna ta form.
Glas är ett synnerligen svårt material att bearbeta så projektet lade en mycket god grund till att även prova andra material, såsom metaller. Tekniken är i sin linda, men har redan skapat företag som utför tester och även har kundorder avseende polering av verktygsstål. Innovationskontor syd och BTH Innovation har stöttat under processen att ta tekniken från ett forskningsprojekt till affärsidé.
Anders har en god förebild i entreprenören och eldsjälen Jan Ryd som startade Waterjet Sweden och som fick SKAPA utvecklingspris 1996.